Share Preview

Test social media cards locally

Preview and debug websites metadata tags for social media share.

Engagera dig

Utforska gränssnittet

Lär känna oss

Mer information

Nyaste utgåva

Senaste versionen 0.3.0 släpptes den 23 mars 2023.

Inte översatt

Detta program finns inte tillgängligt på ditt språk.

Nyckelord

  • GTK
  • Gnome
  • Link
  • Linux
  • Share Preview
  • Unfurl
  • Url
  • Utility