Valuta

Convert between currencies

Valuta is a simple and fast conversion tool, ideal for those who need to convert between different currencies repeatedly. Use it while traveling, budgeting, or anytime else you need to quickly convert between two currencies.

Engagera dig

Utforska gränssnittet

Main screen of the app
Main screen of the application, with coin inversion

Lär känna oss

  • Ansvarig

    Ideve Core

Mer information

Projektets webbsida

Besök webbsidan för detta projekt.

Nyaste utgåva

Senaste versionen 1.3.1 släpptes den 10 juli 2024.

Inte översatt

Detta program finns inte tillgängligt på ditt språk.

Nyckelord

  • Linux
  • Utility
  • Valuta

Välj språk