Filförstörare

Ta bort dina filer säkert

File Shredder is a simple application used for securely deleting your files that you do not want to be recovered. File Shredder has a comprehensive set of preferences and progress tracking for each file.

Engagera dig

Utforska gränssnittet

Lär känna oss

Mer information

Projektets webbsida

Besök webbsidan för detta projekt.

Nyaste utgåva

Senaste versionen 1.3.1 släpptes den 13 oktober 2022.

Glest översatt

Endast en liten del av det här programmet är tillgänglig på ditt språk.