Calls

Make phone and SIP calls

Calls is a simple, elegant phone dialer and call handler for GNOME. It can be used with a cellular modem for plain old telephone calls as well as VoIP calls using the SIP protocol.

Engagera dig

Utforska gränssnittet

Lär känna oss

Mer information

Projektets webbsida

Besök webbsidan för detta projekt.

Nyaste utgåva

Senaste versionen 42.0 släpptes den 19 mars 2022.

Programmet är översatt

Detta program finns tillgängligt på ditt språk.