Typography

Typography tool

Tool for working with the GNOME typography design guidelines.

Engagera dig

Utforska gränssnittet

Lär känna oss

Mer information

Projektets webbsida

Besök webbsidan för detta projekt.

Nyaste utgåva

Senaste versionen 0.2.0 släpptes den 1 februari 2022.

Inte översatt

Detta program finns inte tillgängligt på ditt språk.