Workbench

Learn and prototype with GNOME technologies

Workbench goal is to let you experiment with GNOME technologies, no matter if tinkering for the first time or building and testing a GTK user interface.

Among other things, Workbench comes with

  • realtime GTK/CSS preview
  • library of examples
  • 1000+ icons
  • JavaScript and Vala support
  • XML and Blueprint for describing user interface
  • syntax highlighting, undo/redo, autosave, session restore
  • code formatter
  • console logs

Engagera dig

Utforska gränssnittet

Lär känna oss

Mer information

Projektets webbsida

Besök webbsidan för detta projekt.

Nyaste utgåva

Senaste versionen 43.2 släpptes den 20 november 2022.

Inte översatt

Detta program finns inte tillgängligt på ditt språk.