சீஸ்

வெப்கேம் மூலம் வேடிக்கையான வரைகலை விளைவுகளுடன் போட்டோ மற்றும் வீடீயோ எடுங்கள்

நிழற்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை எடுக்க சீஸ் உங்கள் வெப்கேமைப் பயன்படுத்துகிறது, ஆடம்பரமான சிறப்பு விளைவுகளைப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் மற்றவர்களுடன் வேடிக்கைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ள உங்களை அனுமதிக்கிறது.

தொடர் படமெடுப்பு முறையில் விரைவாக அடுத்தடுத்து பல நிழற்படங்களை எடுக்கவும். ஒரு நிற்கும் விதத்தை தக்கவைத்துக்கொள்ள உங்களுக்கு நேரம் கொடுக்க இறங்குமுகக் கணிப்பை பயன்படுத்தவும், பின்பு ஃபிளாஷ்காக காத்திருங்கள்!

நிழற்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களுக்கு ஆடம்பரமான விளைவுகளைப் பயன்படுத்த சீஸ் ஜீஸ்ட்ரீமரைப் பயன்படுத்துகிறது. சீஸ் மூலம் நீங்கள், உங்கள் நண்பர்கள், செல்லப்பிராணிகள் அல்லது நீங்கள் விரும்பும் நிழற்படங்களை எடுத்து மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வது எளிது.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 3.38.0 released on 16 செப்டம்பர், 2020.

App is translated

This app is available in your language.