GNOME Hesap Makinesi

Aritmetik, bilimsel ve finansal hesaplamalar gerçekleştirir

GNOME Hesap Makinesi matematiksel denklemleri çözen bir uygulamadır. Başlangıçta yalnızca temel aritmetik işlemleri yapabileceğiniz basit bir hesap makinesi gibi görünse de, Gelişmiş, Finansal ve Programlama kiplerine geçerek, şaşırtıcı çeşitli kabiliyetlerini bulabilirsiniz.

Gelişmiş hesap makinesi bir çok işlemi destekler, örneğin: logaritmalar, faktöriyeller, trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar, modüler bölme, karmaşık sayılar, rastgele sayı üretimi, asal çarpanlara ayırma ve birim dönüşümleri.

Finansal kip çeşitli hesaplamaları destekler, örneğin: dönemsel faiz oranı, mevcut ve gelecekteki değer, çift düşüş ve doğrusal düşüş ve birçok benzer hesaplama.

Programlama kipi yaygın sayı tabanları (ikilik, sekizlik, onluk ve on altılık) arasında dönüşüm, mantıksal cebir, bir ve ikinin tümleyenleri, karakterden karaktere kod dönüşümü ve daha fazlasını destekler.

Get involved

Explore the interface

Get to know us

More Information

Learn more

Visit the online help page for this app.

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Newest Release

Latest version 40.1 released on 30 Nisan 2021.

App is translated

This app is available in your language.