Uçbirim

Komut satırını kullan

GNOME Uçbirimi, sisteminizde bulunan programları çalıştırmakta kullanabileceğiniz UNIX kabuğu ortamına erişmek için bir uçbirim öykünücüsü uygulamasıdır.

Birçok profili, çoklu sekmeyi destekler ve türlü klavye kısayolları kullanmayı sağlar.

Get involved

Explore the interface

More Information

Project homepage

Visit the dedicated homepage for this project.

Not translated

This app is not available in your language.