Queer Pride Month, displaying the intersex, trans, and rainbow flag.

Các ứng dụng cho GNOME

Khám phá các ứng dụng tốt nhất trong hệ sinh thái GNOME và tìm hiểu cách để tham gia.

Các ứng dụng được giới thiệu trong phần tổng quan được sắp xếp này đều được xây dựng với triết lý GNOME. Chúng dễ hiểu và đơn giản khi sử dụng, tính năng nhất quán và thiết kế bóng bẩy và cung cấp chú ý đến các chi tiết. Thường thì chúng là phần mềm tự do và được cam kết là thành phần của một cộng đồng thân mật và hữu nghị. Những ứng dụng này sẽ tích hợp hoàn hảo với Môi trường máy tính để bàn GNOME của bạn.

App supports mobile devices Các ứng dụng hỗ trợ các thiết bị di động GNOME được đánh dấu với biểu tượng chiếc điện thoại.

Ứng dụng lõi

Các ứng dụng lõi GNOME bao trùm các tác vụ bình thường trên môi trường máy tính để bàn GNOME. Chúng thường được cài đặt sẵn trong hệ thống GNOME của bạn.

Ứng dụng Circle

GNOME Circle chứa các ứng dụng mở rộng hệ sinh thái GNOME. Nó vô địch về phần mềm bổ sung tuyệt vời cái mà sẵn có cho nền tảng GNOME. Tìm hiểu thêm về GNOME Circle.

Development Tools

GNOME Development tools help develop and design new apps and make it easy to contribute to existing ones.