Amberol

Plays music, and nothing else

Amberol is a music player with no delusions of grandeur. If you just want to play music available on your local system then Amberol is the music player you are looking for.

Current features:

  • adaptive UI
  • UI recoloring using the album art
  • drag and drop support to queue songs
  • shuffle and repeat
  • MPRIS integration

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.10.3 phát hành vào 23 thg 5, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Amberol
  • Audio
  • AudioVideo
  • Linux
  • Music

Select Language