Bộ phân tích đĩa

Kiểm tra kích cỡ của thư mục và chỗ trống trên đĩa

Một ứng dụng đơn giản để giúp bạn kiểm soát dung lượng đĩa tiêu dùng và còn lại.

Bộ phân tích tiêu dùng đĩa có thể quét các thư mục, thiết bị lưu trữ và các tài khoản trực tuyến cụ thể. Nó cung cấp cả cây và hiển thị biểu diễn dạng đồ họa của kích thước của từng thư mục, làm cho nó dễ dàng chỉ ra chỗ đĩa nào đang bị lãng phí.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 44.0 phát hành vào 19 tháng 3, 2023.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Bộ phân tích đĩa
 • Chứa
 • Cleanup
 • Dia
 • Disk Usage Analyzer
 • Don dep
 • Dọn dẹp
 • Filesystem
 • Kho
 • Linux
 • Space
 • Storage
 • System
 • Trong
 • Trống
 • Xoa
 • Xóa
 • Đĩa