Blanket

Listen to different sounds

Improve focus and increase your productivity by listening to different sounds

Also can help you to fall asleep in a noisy environment.

Features:

 • Save presets
 • Add custom sounds
 • Auto start in background
 • MPRIS integration

Included Sounds in the App:

 • Birds
 • Boat
 • City
 • Coffee Shop
 • Fireplace
 • Pink Noise
 • Rain
 • Summer Night
 • Storm
 • Stream
 • Train
 • Waves
 • White Noise
 • Wind

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.6.0 phát hành vào 13 thg 4, 2022.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Audio
 • AudioVideo
 • Blanket
 • Concentrate
 • Focus
 • Linux
 • Noise
 • Productivity
 • Sleep

Select Language