Boatswain

Control your Elgato Stream Decks

Boatswain allows you to control Elgato Stream Deck devices.

With Boatswain you will be able to:

 • Organize your actions in pages and profiles
 • Set custom icons to actions
 • Control your music player
 • Play sound effects during your streams
 • Control OBS Studio using Stream Deck (requires the obs-websocket extension)
 • Send network requests
 • Keep track of your gaming score
 • Open files and launch applications

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.4.0 phát hành vào 26 thg 11, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Boatswain
 • Linux
 • Utility

Select Language