Máy tính bỏ túi

Chạy phép tính kiểu số học, khoa học hay tài chính

Chế độ cấp cao hỗ trợ nhiều thao tác, bao gồm: lô ga rít, số mũ, hàm lượng giác và hipebon, chia lấy phần dư, số phức, tạo số ngẫu nhiên, tìm thừa số nguyên tố và chuyển đổi đơn vị.

Chế độ tài chính hỗ trợ nhiều kiểu tính toán, bao gồm lợi tức tuần hoàn , giá trị hiện tại và tương lai, suy thoái kép và khấu hao tuyến tính, và nhiều thứ khác nữa.

Chế độ lập trình hỗ trợ chuyển đổi giữa các cơ số cơ bản (nhị phân, bát phân, thập phần và thập lục phân), đại số lô gíc, bù của một và hai, ký tự sang mã và nhiều hơn thế nữa.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 45.0.2 phát hành vào 16 tháng 9, 2023.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Arithmetic
 • Ban
 • Bàn
 • Calculation
 • Calculator
 • Chinh
 • Chính
 • Financial
 • Hoc
 • Học
 • Khoa
 • Linux
 • Máy tính bỏ túi
 • Scientific
 • Tai
 • Tinh
 • Toán
 • Tài
 • Tính
 • Utility