Trích dẫn

Quản lý thư tịch của bạn

Quản lý thư tịch của bạn sử dụng định dạng BibTeX.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Cửa sổ chính

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.6.4 phát hành vào 5 thg 4, 2023.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Citations
  • Linux
  • Literature
  • Science
  • Trích dẫn

Select Language