Đồng hồ

Keep track of time

 • Hiển thị thời gian ở các thành phố khác nhau trên thế giới
 • Đặt giờ báo thức
 • Đo thời gian đã đi qua bằng đồng hồ bấm giờ chính xác
 • Đặt thời gian nấu nướng thức ăn phù hợp

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 44.0 phát hành vào 17 tháng 3, 2023.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Alarm
 • Bam gio
 • Bam nguoc
 • Bấm giờ
 • Bấm ngược
 • Clock
 • Clocks
 • Dong ho
 • Hen gio
 • Hẹn giờ
 • Linux
 • Mui gio
 • Múi giờ
 • Stopwatch
 • Thoi gian
 • Thời gian
 • Time
 • Time zone
 • Timer
 • Utility
 • World clock
 • Đồng hồ