Đồng hồ

Keep track of time

  • Hiển thị thời gian ở các thành phố khác nhau trên thế giới
  • Đặt giờ báo thức
  • Đo thời gian đã đi qua bằng đồng hồ bấm giờ chính xác
  • Đặt thời gian nấu nướng thức ăn phù hợp

Muốn tham gia

Xem giao diện

Màn hình khởi tạo
Màn hình báo thức
Màn hình bấm giờ
Màn hình đồng hồ đếm ngược

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 46.0 phát hành vào 15 thg 3, 2024.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Clock
  • Clocks
  • Linux
  • Utility
  • Đồng hồ

Select Language