Kết nối

Xem và sử dụng màn hình làm việc từ máy khác

Kết nối cho phép bạn kết nối và sử dụng các máy tính để bàn khác. Đây có thể là một cách tuyệt vời để truy cập nội dung hoặc phần mềm trên một hệ điều hành máy tính để bàn khác. Nó cũng có thể được sử dụng như một cách để cung cấp hỗ trợ cho những người dùng có thể cần giúp đỡ.

Một loạt các hệ điều hành khác nhau có thể được kết nối, bao gồm cả máy tính để bàn Linux và Windows. Bạn cũng có thể kết nối với các máy ảo.

Kết nối sử dụng các giao thức VNC và RDP được hỗ trợ rộng rãi và một trong số này phải được bật trên máy tính để bàn mà bạn muốn kết nối.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 46.0 phát hành vào 18 thg 3, 2024.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Connections
  • Kết nối
  • Linux
  • Network
  • RemoteAccess
  • Utility

Select Language