Bàn giao tiếp

Trình mô phỏng thiết bị cuối

Một bộ mô phỏng thiết bị cuối đơn giản và thân thiện người dùng dành cho môi trường máy tính để bàn GNOME.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Cửa sổ thiết bị cuối

Tìm hiểu về chúng tôi

  • Người bảo trì

    Zander Brown

    they/them

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 46.0 phát hành vào 18 thg 3, 2024.

Được dịch một phần

Một phần của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Bàn giao tiếp
  • Console
  • Linux

Select Language