Danh bạ

Manage your contacts

Sổ danh bạ giúp bạn lưu giữ và tổ chức các liên hệ của mình. Bạn có thể tạo, sửa, xóa và liên kết các liên lạc của mình thành nhóm. Các liên lạc được tập hợp từ mọi nguồn và cung cấp cho bạn một nơi tập trung để quản lý các liên lạc của mình.

Sổ danh bạ cũng được kết hợp với các sổ địa chỉ trên mạng khác và tự động liên kết các liên lạc từ các nguồn khác nhau trên mạng.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Contacts with no contacts
Contacts filled with contacts
Contacts in selection mode
Contacts setup view
Contacts edit view

Tìm hiểu về chúng tôi

  • Người bảo trì

    Niels De Graef

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 46.0 phát hành vào 16 thg 3, 2024.

Được dịch một phần

Một phần của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • ContactManagement
  • Contacts
  • Danh bạ
  • Linux
  • Office

Select Language