Switcheroo

Convert and manipulate images

Convert between different image filetypes and resize them easily.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 2.0.1 phát hành vào 26 thg 11, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Convert
 • Converter
 • Converting
 • GNOME
 • GTK
 • Graphics
 • Image
 • ImageProcessing
 • Linux
 • Processing
 • Switcheroo
 • Utility

Select Language