Decoder

Quét và tạo mã QR

Một chương trình quét và tạo mã QR đơn giản đến không tưởng.

Các tính năng:

  • Tạo mã QR
  • Quét bằng máy ảnh
  • Quét từ ảnh chụp màn hình
  • Phân tích và hiển thị nội dung mã QR khi có thể

Muốn tham gia

Xem giao diện

Đang tạo mã QR
Đang quét mã QR bằng máy ảnh
Lịch sử của quét/tạo mã QR

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.5.0 phát hành vào 20 thg 3, 2024.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Decoder
  • Linux
  • Scanning
  • Utility

Select Language