Sao lưu dự phòng Déjà Dup

Bảo vệ bản thân bạn không bị mất dữ liệu

Déjà Dup là một công cụ sao lưu đơn giản. Nó ẩn sự phức tạp của sao lưu đúng cách (mã hóa, off-site, và thường xuyên) và sử dụng duplicity là ứng dụng chạy phía sau.

 • Hỗ trợ các vị trí sao lưu cục bộ, từ xa hoặc đám mây như Google Drive
 • Mã hóa và nén dữ liệu của bạn một cách an toàn
 • Sao lưu dần dần, cho phép bạn khôi phục từ bất kỳ bản sao lưu cụ thể nào
 • Lên lịch sao lưu dự phòng thường xuyên
 • Tích hợp tốt với môi trường máy tính để bàn GNOME của bạn

Déjà Dup hướng đến sử dụng và khôi phục dễ dàng từ mất dữ liệu do tai nạn, chủ quan. Nếu bạn cần một sao lưu dự phòng hệ thống đầy đủ hoặc một chương trình lưu trữ, bạn nên xem xét đến các ứng dụng sao lưu dự phòng khác.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Keywords

 • Archiving
 • Deja
 • Dup
 • Déjà
 • Déjà Dup Backups
 • GNOME
 • GTK
 • Linux
 • Sao lưu dự phòng Déjà Dup
 • Utility
 • X-GNOME-Utilities

Select Language