Sao lưu dự phòng Déjà Dup

Bảo vệ bản thân bạn không bị mất dữ liệu

Déjà Dup là một công cụ sao lưu đơn giản. Nó ẩn sự phức tạp của sao lưu đúng cách (mã hóa, off-site, và thường xuyên) và sử dụng duplicity là ứng dụng chạy phía sau.

 • Hỗ trợ các vị trí sao lưu cục bộ, từ xa hoặc đám mây như Google Drive
 • Mã hóa và nén dữ liệu của bạn một cách an toàn
 • Sao lưu dần dần, cho phép bạn khôi phục từ bất kỳ bản sao lưu cụ thể nào
 • Lên lịch sao lưu dự phòng thường xuyên
 • Tích hợp tốt với môi trường máy tính để bàn GNOME của bạn

Déjà Dup hướng đến sử dụng và khôi phục dễ dàng từ mất dữ liệu do tai nạn, chủ quan. Nếu bạn cần một sao lưu dự phòng hệ thống đầy đủ hoặc một chương trình lưu trữ, bạn nên xem xét đến các ứng dụng sao lưu dự phòng khác.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Sao lưu dự phòng các tập tin của bạn một cách tự động — Đặt nó và quên luôn
Khôi phục là việc nhẹ nhàng — duyệt các tập tin của bạn và chọn cái muốn khôi phục lại
Sao lưu dự phòng lên mây, máy phục vụ trên mạng, hoặc đĩa nội bộ
Kiểm soát sao lưu dự phòng bằng cách chọn chính xác thư mục muốn được bao gồm

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 45.2 phát hành vào 22 thg 12, 2023.

Được dịch một phần

Một phần của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Archiving
 • Déjà Dup Backups
 • GNOME
 • GTK
 • Linux
 • Sao lưu dự phòng Déjà Dup
 • Utility
 • X-GNOME-Utilities

Select Language