Devhelp

Một công cụ dành cho nhà phát triển phần mềm duyệt và tìm kiếm tài liệu API

Devhelp là một công cụ phát triển phần mềm dành để duyệt tài liệu API. Nó cung cấp một cách thức dễ dàng để duyệt xuyên suốt các thư viện, tìm kiếm theo hàm, cấu trúc, hay vĩ lệnh.

Tài liệu phải được cài đặt cục bộ, vì vậy không cần kết nối internet để sử dụng Devhelp.

Devhelp hoạt động tự nhiên với GTK-Doc, vì vậy các thư viện GTK và GNOME được hỗ trợ tốt. Nhưng các nền tảng phát triển khác cũng có thể được hỗ trợ, miễn là tài liệu API có sẵn trong HTML và tệp chỉ mục *.devhelp2 được tạo ra.

Devhelp được tổ hợp cùng các ứng dụng khác như là Glade, Builder hay Anjuta, và các trình cắm sẵn có dành cho các trình soạn thảo văn bản khác (gedit, Vim, Emacs, Geany, …).

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 41.2 phát hành vào 1 thg 10, 2021.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Api
 • Developer
 • Development
 • Devhelp
 • Documentation
 • Huong dan su dung
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Information
 • Linux
 • Manual
 • Phat trien
 • Phát triển
 • Tai lieu
 • Thong tin
 • Thông tin
 • Tài liệu

Select Language