Đĩa

Tiện ích quản lý đĩa dành cho GNOME

Đĩa giúp bạn dễ dàng kiểm tra, định dạng, phân vùng và cấu hình đĩa và thiết bị khối.

Dùng Đĩa, bạn có thể xem dữ liệu SMART, quản lý các thiết bị, đo kiểm tốc độ đĩa vật lý, và ảnh đĩa USB.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Keywords

  • Disks
  • Linux
  • Đĩa

Select Language