Đĩa

Tiện ích quản lý đĩa dành cho GNOME

Đĩa giúp bạn dễ dàng kiểm tra, định dạng, phân vùng và cấu hình đĩa và thiết bị khối.

Dùng Đĩa, bạn có thể xem dữ liệu SMART, quản lý các thiết bị, đo kiểm tốc độ đĩa vật lý, và ảnh đĩa USB.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Manage your storage devices
Partition and format disks
Inspect drive speed and health status

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Disks
  • Linux
  • Đĩa

Select Language