D-Spy

Analyze D-Bus connections

D-Spy is a simple tool to explore D-Bus connections.

Muốn tham gia

Xem giao diện

D-Spy Interface

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 46.0 phát hành vào 15 thg 3, 2024.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • D-Spy
  • Development
  • Linux

Select Language