Emblem

Generate project avatars

Generate projects avatars for your Matrix rooms and git forges from a symbolic icon.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Main window

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 1.4.0 phát hành vào 20 thg 3, 2024.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Emblem
  • Linux
  • Utility

Select Language