Xem tài liệu

Ứng dụng xem các tài liệu có định dạng phổ biến

Phần mềm đọc tài liệu cho môi trường máy tính để bàn GNOME. Bạn có thể xem, tìm kiếm hay ghi chú các tài liệu ở nhiều định dạng khác nhau.

Evince hỗ trợ những dạng tài liệu sau: PDF, PS, EPS, XPS, DjVu, TIFF, DVI (với SyncTeX), và kho nén truyện tranh vui (CBR, CBT, CBZ, CB7).

Muốn tham gia

Xem giao diện

Giao điện người dùng rõ ràng và đơn giản
Thêm chú thích và tô sáng tiên tiến

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 46.3 phát hành vào 25 thg 4, 2024.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • 2DGraphics
  • Document Viewer
  • Graphics
  • Linux
  • Office
  • VectorGraphics
  • Viewer
  • Xem tài liệu

Select Language