Phần mở rộng

Quản lý các phần mở rộng GNOME của bạn

Phần mở rộng GNOME xử lý việc cập nhật tiện ích mở rộng, cấu hình tùy chọn tiện ích mở rộng và xóa hoặc vô hiệu hóa các tiện ích mở rộng không mong muốn.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 45.3 phát hành vào 6 thg 1, 2024.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Extensions
  • Linux
  • Phần mở rộng
  • Utility

Select Language