Phần mở rộng

Quản lý các phần mở rộng GNOME của bạn

GNOME Extensions handles updating extensions, configuring extension preferences and removing or disabling unwanted extensions.

The application requires GNOME 3.36 or newer to work.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Main Window
Available Updates
Search View

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 46.2 phát hành vào 25 thg 5, 2024.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Extensions
  • Linux
  • Phần mở rộng
  • Utility

Select Language