Eyedropper

Pick and format colors

Pick any color from your screen and view it in different formats. Change the picked color or go back to a previously picked color from the history list. Generate a list of different shades from the picked color.

Features

 • Pick a Color
 • Enter a color in Hex-Format
 • Enter colors in different formats
 • View colors in Hex, RGB, HSV, HSL, CMYK, XYZ and CIE-Lab format
 • Customize which formats appear as well as their order
 • Generate a palette of different shades

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 1.0.0 phát hành vào 27 thg 9, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Development
 • Eyedropper
 • Graphics
 • Linux
 • Utility
 • WebDevelopment

Select Language