Forge Sparks

Nhận thông báo từ các Git forge

Ứng dụng thông báo đơn giản, hỗ trợ Github, Gitea, và Forgejo.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.3.0 phát hành vào 2 thg 4, 2024.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Forge Sparks
  • Linux
  • Network

Select Language