Health

Track your fitness goals

Health can visualize how many steps you’ve made daily, your weight development over time and your daily activities. Data can be synched from Google Fit or manually entered into Health. Afterwards, it can be viewed and edited in Health.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

  • Người bảo trì

    Rasmus Thomsen

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.95.0 phát hành vào 30 thg 7, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Health
  • Linux
  • MedicalSoftware
  • Utility

Select Language