Impression

Create bootable drives

Write disk images to your drives with ease. Select an image, insert your drive, and you're good to go! Impression is a useful tool for both avid distro-hoppers and casual computer users.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 3.0.1 phát hành vào 7 thg 11, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Bootable
 • Disk
 • Drive
 • Flash
 • GNOME
 • GTK
 • Image
 • Img
 • Impression
 • Iso
 • Linux
 • System
 • Usb
 • Utility
 • Writer

Select Language