Junction

Application chooser

Junction pops up automatically when you open a file or link in another app. Use the mouse or keyboard navigation to choose which app you want to open it with.

Features:

 • Choose the app to open with
 • Show the location before opening
 • Edit the URL before opening
 • Show a hint for insecure links
 • Keyboard navigation
 • Supports desktop actions on right click
 • Middle Click or Ctrl + Click to open in multiple applications
 • Linux Mobile support

Muốn tham gia

Xem giao diện

Choose the browser to open the link with
Choose the application to open the image with
Junction supports Linux mobile

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 1.8 phát hành vào 1 thg 4, 2024.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Junction
 • Linux
 • Settings
 • System
 • Utility

Select Language