Letterpress

Create beautiful ASCII art

Letterpress converts your images into a picture made up of ASCII characters. You can save the output to a file, copy it, and even change its resolution! High-res output can still be viewed comfortably by lowering the zoom factor.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Adjust output width
Copy output
Save output

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 2.1 phát hành vào 4 thg 5, 2024.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Graphics
  • ImageProcessing
  • Letterpress
  • Linux
  • TextTools

Select Language