Errands

Manage your tasks

Todo application for those who prefer simplicity.

Features:

  • Multiple task lists support
  • Add, remove, edit tasks and sub-tasks
  • Mark task and sub-tasks as completed
  • Add accent color for each task
  • Sync tasks with Nextcloud or other CalDAV providers
  • Drag and Drop support
  • Import .ics files

Muốn tham gia

Xem giao diện

Main Window View

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 46.2.3 phát hành vào 18 thg 6, 2024.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Errands
  • Linux
  • Utility

Select Language