Nhật ký máy

Xem nhật ký sự kiện chi tiết của hệ thống

Ứng dụng xem nhật ký này cho ta xem nhật ký do máy tính ghi lại, và sắp xếp chúng thành từng nhóm, như là phần cứng và ứng dụng.

Dùng ứng dụng xem nhật ký này, bạn có thể tìm trong nhật ký bằng cách gõ các hạng mục muốn tìm, và hiển thị chi tiết các thông tin về từng sự kiện bằng cách bấm chuột vào nó.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 43.0 phát hành vào 23 thg 9, 2022.

Được dịch một phần

Một phần của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Debug
 • Error
 • Go
 • Gỡ
 • Journal
 • Ky
 • Linux
 • Log
 • Logs
 • Loi
 • Lỗi
 • Monitor
 • Nhat
 • Nhật
 • Nhật ký máy
 • System
 • Utility

Select Language