Bộ xem ảnh

Xem ảnh

Duyệt xem ảnh của bạn và xem siêu dữ liệu của chúng với:

 • Dùng GPU để tăng tốc vẽ ảnh
 • Vẽ dạng lát gạch cho đồ họa véc-tơ
 • Giải mã hình ảnh mở rộng được và chạy trong hộp cát được
 • Tiếp cận được phần trình chiếu của siêu dữ liệu quan trọng nhất.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 46.2 phát hành vào 9 thg 4, 2024.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Bộ xem ảnh
 • GNOME
 • GTK
 • Graphics
 • Image Viewer
 • Linux
 • Viewer

Select Language