Bộ xem ảnh

Xem ảnh

Duyệt xem ảnh của bạn và xem siêu dữ liệu của chúng với:

 • Dùng GPU để tăng tốc vẽ ảnh
 • Vẽ dạng lát gạch cho đồ họa véc-tơ
 • Giải mã hình ảnh mở rộng được và chạy trong hộp cát được
 • Tiếp cận được phần trình chiếu của siêu dữ liệu quan trọng nhất.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 45.3 phát hành vào 15 thg 12, 2023.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • 2DGraphics
 • Bộ xem ảnh
 • Do hoa
 • GNOME
 • GTK
 • Graphics
 • Hinh anh
 • Hình ảnh
 • Image Viewer
 • Kinh lup
 • Kính lúp
 • Linux
 • Loupe
 • Picture
 • RasterGraphics
 • Slideshow
 • Trinh chieu
 • Trình chiếu
 • Viewer
 • Đồ họa

Select Language