Bản đồ

Tìm các địa điểm trên khắp thế giới

Maps giúp bạn truy cập bản đồ trên toàn thế giới. Nó cho phép bạn nhanh chóng tìm đến chỗ mà bạn đang tìm bằng cách tìm thành phố hay đường, hoặc vị trí địa điểm để gặp mặt bạn bè.

Maps dùng cơ sở dữ liệu OpenStreetMap cộng tác, được tạo bởi hàng trăm ngàn người trên toàn cầu.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

  • Người bảo trì

    Marcus Lundblad

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 46.11 phát hành vào 12 thg 5, 2024.

Được dịch một phần

Một phần của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Bản đồ
  • Linux
  • Maps
  • Utility

Select Language