Máy gõ nhịp

Giữ nhịp độ

Máy gõ nhịp gõ nhịp cho bạn, bạn đơn giản chỉ cần cho nó biết nhịp và tốc độ gõ mỗi phút.

Bạn cũng có thể bấm chuột theo nhịp và ứng dụng sẽ đoán được tốc độ gõ mỗi phút.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 1.3.0 phát hành vào 14 tháng 6, 2023.

Được dịch một phần

Một phần của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • BPM
 • Bar
 • Beat
 • Beats
 • Do
 • Go
 • Linux
 • Measure
 • Metronome
 • Minute
 • Máy gõ nhịp
 • Nhip
 • Nhịp
 • Phach
 • Phách
 • Rhythm
 • Tap
 • Tempo
 • Utility
 • Đo