Tập tin

Truy cập và tổ chức tập tin

Tập tin, được biết đến là Nautilus, là ứng dụng quản lý tập tin mặc định cho môi trường máy tính để bàn GNOME. Nó đơn giản và thích hợp cho quản lý và duyệt tập tin trên hệ thống của bạn.

Nautilus hỗ trợ mọi tính năng cơ bản về quản lý tập tin và hơn thế nữa. Nó có thể tìm kiếm và quản lý các tập tin và thư mục của bạn, cả trên máy nội bộ và cả trên mạng, đọc và ghi dữ liệu từ và đến từ đĩa đa phương tiện, chạy văn lệnh, và khởi chạy các ứng dụng. Nó có ba cách trình bày: Dạng lưới biểu tượng, Danh sách biểu tượng, và cây. Các tính năng của nó có thể được mở rộng bằng các phần bổ xung và văn lệnh.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Xem kiểu lưới
Xem kiểu liệt kê
Tìm kiếm

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất ? phát hành vào .

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Files
  • Linux
  • System
  • Tập tin

Select Language