NewsFlash

Keep up with your feeds

NewsFlash is a program designed to complement an already existing web-based RSS reader account.

It combines all the advantages of web based services like syncing across all your devices with everything you expect from a modern desktop program: Desktop notifications, fast search and filtering, tagging, handy keyboard shortcuts and having access to all your articles for as long as you like.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Main Window
Main Window Dark
Preferences
Adaptive Main Window

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 3.3.0 phát hành vào 1 thg 6, 2024.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Feed
  • Linux
  • Network
  • NewsFlash

Select Language