Papers

Read documents

A document viewer for the GNOME desktop. You can view, search or annotate documents in many different formats.

Papers supports documents in: PDF, PS, EPS, XPS, DjVu, TIFF, and Comic Books archives (CBR, CBT, CBZ, CB7).

Muốn tham gia

Xem giao diện

Giao điện người dùng rõ ràng và đơn giản
Thêm chú thích và tô sáng tiên tiến

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 46.2 phát hành vào 23 thg 5, 2024.

Được dịch một phần

Một phần của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • 2DGraphics
  • Graphics
  • Linux
  • Office
  • Papers
  • VectorGraphics
  • Viewer

Select Language