Sao lưu dự phòng Pika

Giữ dữ liệu của bạn được an toàn

Tạo bản sao lưu dự phòng một cách dễ dàng. Cắm đĩa USB của bạn vào và để cho Pika làm phần còn lại cho bạn.

  • Đặt lịch sao lưu dự phòng định kỳ
  • Tiết kiệm thời gian và dung lượng đĩa vì Sao lưu dự phòng Pika không cần sao chép lại dữ liệu đã biết
  • Mã hóa bản sao lưu dự phòng của bạn
  • Liệt kê các kho nén lưu trữ đã tạo và duyệt qua nội dung của chúng
  • Khôi phục các tập tin hoặc thư mục thông qua trình duyệt tập tin của bạn

Sao lưu dự phòng Pika được thiết kết để lưu dữ liệu cá nhân của bạn và không hỗ trợ khôi phục lại toàn bộ hệ thống. Sao lưu dự phòng Pika chạy được dựa vào phần mềm BorgBackup đã được kiểm định kỹ càng.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Chỉ cần kích hoạt “Sao lưu dự phòng ngay” và dữ liệu cùa bạn sẽ được ghi lại
Giữ bản sao lưu dự phòng trên đĩa nội bộ và các dịch vụ trực tuyến cùng lúc
Lên lịch sao lưu dự phòng định kỳ từ mỗi tháng đến từng giờ

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.7.3 phát hành vào 1 thg 7, 2024.

Được dịch một phần

Một phần của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Archiving
  • Linux
  • Pika Backup
  • Sao lưu dự phòng Pika
  • Utility

Select Language