Sao lưu dự phòng Pika

Giữ dữ liệu của bạn được an toàn

Tạo bản sao lưu dự phòng một cách dễ dàng. Cắm đĩa USB của bạn vào và để cho Pika làm phần còn lại cho bạn.

 • Đặt lịch sao lưu dự phòng định kỳ
 • Tiết kiệm thời gian và dung lượng đĩa vì Sao lưu dự phòng Pika không cần sao chép lại dữ liệu đã biết
 • Mã hóa bản sao lưu dự phòng của bạn
 • Liệt kê các kho nén lưu trữ đã tạo và duyệt qua nội dung của chúng
 • Khôi phục các tập tin hoặc thư mục thông qua trình duyệt tập tin của bạn

Sao lưu dự phòng Pika được thiết kết để lưu dữ liệu cá nhân của bạn và không hỗ trợ khôi phục lại toàn bộ hệ thống. Sao lưu dự phòng Pika chạy được dựa vào phần mềm BorgBackup đã được kiểm định kỹ càng.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 0.6.2 phát hành vào 6 tháng 9, 2023.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Archive
 • Archiving
 • Back-up
 • Borg
 • GNOME
 • GTK
 • Linux
 • Luu tru
 • Lưu trữ
 • Pika Backup
 • Sao luu du phong
 • Sao lưu dự phòng
 • Sao lưu dự phòng Pika
 • Utility