Polari

Talk to people on IRC

Một trình khách Internet Relay Chat (IRC) cái mà được thiết kế để tích hợp với GNOME; tính đơn giản và giao điện đẹp làm cho bạn chú tâm vào các cuộc đối thoại của mình.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

 • Người bảo trì

  Florian Müllner

  he/him

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 45.0 phát hành vào 16 thg 9, 2023.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • Chat
 • Chát
 • IRC
 • IRCClient
 • Internet
 • Linux
 • Network
 • Polari
 • Relay

Select Language