Polari

Talk to people on IRC

A simple Internet Relay Chat (IRC) client that is designed to integrate seamlessly with GNOME; it features a simple and beautiful interface which allows you to focus on your conversations.

You can use Polari to publicly chat with people in a channel, and to have private one-to-one conversations. Notifications make sure that you never miss an important message.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

 • Người bảo trì

  Florian Müllner

  he/him
 • Người bảo trì

  Thông tin thêm

  Tìm hiểu thêm

  Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

  Phát hành mới nhất

  Phiên bản mới nhất 46.0 phát hành vào 30 thg 3, 2024.

  Ứng dụng đã được dịch

  Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

  Keywords

  • IRCClient
  • Linux
  • Network
  • Polari

  Select Language