Secrets

Quản lý các mật khẩu của bạn

Secrets là một chương trình quản lý mật khẩu sử dụng định dạng Keepass v.4. Nó được tích hợp hoàn hảo với môi trường máy tính để bàn GNOME và cung cấp một giao diện gọn gàng cho quản lý cơ sở dữ liệu mật khẩu.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Trang chủ dự án

Truy cập trang thông tin điện tử dành riêng cho dự án này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 8.0 phát hành vào 20 tháng 9, 2023.

Được dịch một phần

Một phần của ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

 • An toàn
 • Encrypt
 • Keepass
 • Linux
 • Ma hoa
 • Mat khau
 • Mã hóa
 • Mật khẩu
 • Secrets
 • Secure
 • Utility