Secrets

Quản lý các mật khẩu của bạn

Secrets là một chương trình quản lý mật khẩu sử dụng định dạng Keepass v.4. Nó được tích hợp hoàn hảo với môi trường máy tính để bàn GNOME và cung cấp một giao diện gọn gàng cho quản lý cơ sở dữ liệu mật khẩu.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Password management
Safe unlocking
Safe creation

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 9.3 phát hành vào 31 thg 3, 2024.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Linux
  • Secrets
  • Utility

Select Language