Máy ảnh

Chụp ảnh và quay phim

Chụp ảnh và quay phim trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại của bạn.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 45.0 phát hành vào 16 tháng 9, 2023.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Anh
  • Camera
  • Linux
  • May anh
  • Máy ảnh
  • Photos
  • Picture
  • Webcam
  • Ảnh