Phần mềm

Cài đặt và nâng cấp các ứng dụng

Phần mềm cho phép bạn tìm kiếm và cài đặt các ứng dụng mới và phần mở rộng hệ thống, cũng như loại bỏ các ứng dụng đã cài đặt hiện có.

Phần mềm hiển thị các ứng dụng nổi bật và phổ biến với các mô tả hữu ích và nhiều ảnh chụp màn hình cho mỗi ứng dụng. Có thể tìm được các ứng dụng nhờ tìm duyệt danh sách các danh mục hoặc bằng cách tìm kiếm. Nó cũng cho phép bạn cập nhật hệ thống của mình bằng một bản cập nhật ngoại tuyến.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Bảng tổng thể
Bảng chi tiết
Bảng chi tiết
Bảng đã cài đặt
Bảng cập nhật
Bảng cập nhật
Chi tiết cập nhật

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 46.0 phát hành vào 15 thg 3, 2024.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Linux
  • Phần mềm
  • Software

Select Language