Sysprof

Profile an application or entire system

Sysprof allows you to profile applications to aid in debugging and optimization.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 45.1 phát hành vào 24 thg 10, 2023.

Chưa dịch

Ứng dụng này chưa sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Linux
  • Sysprof

Select Language