Theo dõi hệ thống

Xem và quản lý tài nguyên hệ thống

Ứng dụng theo dõi hệ thống là phần mềm xem và theo dõi các tiến trình hệ thống với một giao diện hấp dẫn và dễ dùng.

Ứng dụng theo dõi hệ thống giúp bạn tìm ra ứng dụng nào đang tiêu dùng bộ vi xử lý hay bộ nhớ của máy tính, có thể quản lý các ứng dụng đang chạy, ép buộc dừng các tiến trình đang treo, và thay đổi trạng thái hay mức ưu tiên của một tiến trình sẵn có.

Tính năng hiển thị tài nguyên bằng đồ thị giúp bạn nhanh chóng hiểu được những gì đang diễn với mạng, bộ nhớ và bộ vi xử lý trên máy tính của mình.

Muốn tham gia

Xem giao diện

Xem danh sách tiến trình
Tổng quan về Tài nguyên
Xem Hệ thống tập tin

Tìm hiểu về chúng tôi

Thông tin thêm

Tìm hiểu thêm

Truy cập trang trợ giúp trực tuyến của ứng dụng này.

Phát hành mới nhất

Phiên bản mới nhất 46.0 phát hành vào 16 thg 3, 2024.

Ứng dụng đã được dịch

Ứng dụng này sẵn có ngôn ngữ của bạn.

Keywords

  • Linux
  • System Monitor
  • Theo dõi hệ thống

Select Language